Home

De hotspotmonitor (HSM) is een web-gebaseerde enquête tool waarmee snel grote groepen mensen kunnen worden gevraagd naar aantrekkelijke plekken. Zowel de HSM enquête als de HSM database zijn ontwikkeld om zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te zijn voor iedereen. Het invullen en delen van bijzondere plekken is leuk om te doen.

hotspot design

Met de HSM beogen de partners RUG-PBL-WUR Alterra enerzijds een meer gestandaardiseerde en snelinzet bare enquête tool voor natuur en landschapsvoorkeuren van een breed publiek te maken. Anderzijds willen de partners een gemakkelijk te raadplegen database ontwikkelen en beschikbaar maken voor gebruik door anderen. Nationaal en internationaal. Binnen Nederland werken RUG. PBL en WUR Alterra hier gezamenlijk aan.


De Hotspotmonitor is daarnaast uiterst nuttig voor ruimtelijke besluitvorming en het onderzoek daaraan voorafgaand. Daartoe wordt door de partners van de Hotspotmonitor RUG, PBL en WUR Alterra een database beheerd van gegevens die met de HSM zijn verzameld. Onderzoek en beleid kunnen gebruik maken van de hotspotmonitor en haar gegevens. Uitvoerders van onderzoek en opdrachtgevers van onderzoek die ofwel zelf de HSM willen inzetten of gegevens eruit willen benutten kunnen contact opnemen met Frans J. Sijtsma (RUG), Hans Farjon (PBL) of Arjen Buijs (WUR Alterra).

Download de pdf van de lokale/ regionale en nationale hotspots rondom de stad Groningen en rondom Arnhem.
download PDF