Resulaten

De hotspotmonitor geeft interessante nieuwe inzichten over de aantrekkelijkheid van plekken. Op deze pagina vindt u enkele highlights van resultaten.

Landelijk Onderzoek

Nationaal onderzoek

Nationaal onderzoek naar aantrekkelijke plekken (RUG, PBL, Alterra, Ontwikkelfabriek, GfK). Uitgevoerd in mei 2010 onder 3600 Nederlanders. Een eerste resultaat is te zien op deze kaart. Meer uitkomsten leest hier u op de Natuurverkenningensite van PBL: natuurgebieden hoog gewaardeerd door nederlandersGRoningen Arnhem

Verschillen in lokale, regionale en nationale aantrekkelijkheid.

Een belangrijke kracht van de Hotspotmonitor is dat ze verschil kan laten zien in lokale, regionale en nationale aantrekkelijkheid van plekken. In bijgevoegde plaatjes zijn de resultaten te zien van lokale, regionale en nationale hotspots rondom de stad Groningen en rondom Arnhem.
download PDF


Lopend onderzoek:

Op dit moment worden verschillende onderzoeken uitgevoerd met behulp van verschillende versies van de Hotspotmonitor; Een grootschalige nationaal onderzoek i.s.m. Natuurmonumenten door Frans J. Sijtsma Natuurwensen van miljonairs rondom Bilthoven - door Michiel Daams De landschapsvoorkeuren rondom Nanjing in China - door Jianchao Peng


Met een aangepaste techniek wordt ook onderzoek gedaan naar: De beste plaats voor windmolens in Drenthe - door Herman van Os

Voor meer informatie over lopende onderzoeken of het gebruiken van gegevens uit afgerond onderzoek kunt u contact opnemen met Frans J. Sijtsma

Download de pdf van de lokale/ regionale en nationale hotspots rondom de stad Groningen en rondom Arnhem.
download PDF