Wie

Het idee voor de HSM is ontwikkeld door Frans J. Sijtsma RUG tijdens zijn detachering naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Concrete uitwerking van het eerste idee tot een eerste concept (HSM versie 0.1 en 0.5) is gedaan door Frans J. Sijtsma (RUG/PBL) Hans Farjon (PBL) en Peter van Kampen (RUG/Ontwikkelfabriek) en Michel Tartarotti (Ontwikkelfabriek). Inhoudelijk is hieraan door Arjen Buijs en Martin Goossen (WUR-Alterra ) kennis over beleving en gebruik van de groene ruimte toegevoegd, resulterend in Versie 1.0. Deze versie 1.0 is ingezet voor de eerste grootschalige toepassing (in mei 2010, waarbij 3600 mensen in Nederla nd zijn ondervraagd).1


Momenteel wordt gewerkt aan versie 1.1, waarbij meer gedifferentieerd wordt gevraagd naar leefstijlen van respondenten, terwijl ook een 2.0 versie in ontwikkeling is waarbij deelnemers aan de hotspotmonitor plekken ook aantrekkelijke plekken terug kunnen ontvangen: andere plekken. Plekken die door mensen met vergelijkbare voorkeuren of kenmerken zijn aangemerkt.


Belangrijke inhoudelijke en organisatorische keuzes aan en rondom de Hotspotmonitor worden zoveel mogelijk in consensus door RUG, PBL en WUR Alterra genomen. De RUG is penvoerder in de partnership. Afhankelijk van de inzet van de verschillende partners kan dit in de toekomst veranderen. Minimaal een keer per jaar komen de drie partners bij elkaar om over de verdere ontwikkeling van de HSM van gedachte te wisselen en de activiteiten op elkaar af te stemmen.

1Versie 1.0 is ontwikkeld door Frans J. Sijtsma (RUG/PBL) Hans Farjon (PBL) en Peter van Kampen (RUG/Ontwikkelfabriek), Michel Tartarotti (Ontwikkelfabriek) , Arjen Buijs (WUR-Alterra), Ramona van Marwijk (WUR-Alterra), Fransje Langers (WUR-Alterra) en Martin Goossen (WUR-Alterra).

Download de pdf van de lokale/ regionale en nationale hotspots rondom de stad Groningen en rondom Arnhem.
download PDF